Contributie

Ons contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december en het contributiebedrag kan uit diverse bestandsdelen bestaan zoals:

Inschrijfgeld
Contributie
Borg sleutel lichtkastje

Voorwaarden:

  • Het inschrijfgeld is eenmalig en wordt doorbelast bij de eerste contributiebetaling.
  • De borg voor de sleutel van het lichtkastje is niet verplicht.
  • Bij tussentijdse opzegging zal geen restitutie van de contributie worden verleend.
  • Opzegging dient plaats te vinden minimaal 1 maand voor aanvang van het nieuwe contributiejaar.
  • De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en zal worden geïncasseerd d.m.v. automatische incasso. De eerste keer zal echter een nota via de mail woren toegezonden met het verzoek deze zelf over te maken.
  • Op 9 december van ieder jaar wordt de jaarcontributie voor het volgende jaar geïncasseerd. Als 9 december niet haalbaar is bijvoorbeeld door een feestdag dan wordt de uitvoerdatum aangepast naar de eerstvolgende uitvoerdatum die wel haalbaar is.
  • Na ontvangst van de contributie ben je definitief lid van onze vereniging en ontvang je het pasje van de KNLTB.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 168 404 526

Address

Repelweg 2
4759 AJ Noordhoek

KVK-nummer

40280902